Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh

Trong kỳ điều chỉnh giá hôm nay (06/12/2018), xăng RON95-III có mức giảm sâu nhất 1,513 đồng/lít. Trong khi đó, xăng E5RON92 giảm 1,446 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1,379 đồng/lít, dầu hỏa giảm 990 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 784 đồng/kg.

Nhằm mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, đồng thời tiếp tục góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân.

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:

- Xăng E5RON92, xăng RON95: giữ nguyên mức trích lập như hiện hành;

- Dầu diesel: 800 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 800 đồng/lít;

- Dầu mazut: 800 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 17,181 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 18,459 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16,258 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 15,252 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14,402 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 06/12/2018. Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 06/12/2018 đối với các mặt hàng xăng dầu.

Hàn Đông

FILI