Sau 9 tháng, BFC còn cách khá xa chỉ tiêu đề ra cả năm

Sau 9 tháng, BFC còn cách khá xa chỉ tiêu đề ra cả năm

Quý 3/2018, BFC thu về 1,661 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng gần 6.8%; tuy nhiên, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ là 47 tỷ đồng, sụt giảm 17% so với kết quả cùng kỳ năm 2017.

Kết quả kinh doanh của BFC trong quý 3/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2018 của BFC

Trong quý này, biên lãi gộp BFC co lại chỉ còn gần 13.7% so với con số 14.6% của quý 3/2017. Cũng vì thế, dù doanh thuần tăng trưởng, lãi gộp Công ty chững lại ở con số 227 tỷ đồng.

Quý 3/2018, BFC ghi nhận 5.2 tỷ đồng doanh thu tài chính. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Công ty thoát khỏi một quý suy giảm lợi nhuận. Chi phí bán hàng của BFC trong quý 3 này lên đến gần 92.9 tỷ đồng, cao hơn gần 33% so với cùng kỳ năm 2017.

Sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế, BFC thu về 47 tỷ đồng lãi ròng cho cổ đông công ty mẹ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, BFC đạt doanh thu thuần 5,006.4 tỷ đồng và lãi trước thuế 249.4 tỷ đồng. Qua đó, Công ty lần lượt thực hiện 78.9% và 58.7% chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh của BFC trong năm 2018
Nguồn: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 của BFC

Quý 4/2018 sẽ là một quý thử thách, khi để hoàn thành kế hoạch BFC phải lãi trước thuế đến 175.6 tỷ đồng. Hơn nữa, theo báo cáo phân tích mới đây của Công ty Chứng khoán FPT (FPTS), cạnh tranh đang ngày càng gay gắt trong xu hướng sử dụng phân NPK chất lượng cao (sản phẩm chủ lực của BFC).

Vĩnh Thịnh

FILI