ROS quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc

ROS quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Ngày 29/07, HĐQT của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) đã chấp thuận đề nghị thôi giữ chức Tổng Giám đốc của ông Lê Thành Vinh.

Được biết, ông Vinh cùng ông Nguyễn Thiện Phú và ông Doãn Văn Phương đã có đơn từ nhiệm vào ngày 05/05/2020, cũng là ngày ROS tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Tại Đại hội lần này, Cổ đông đã bầu bà Hương Trần Kiều Dung (tân Chủ tịch) và bà Trần Thị Hương vào HĐQT, đồng thời thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết và ông Đỗ Như Tuấn.

Thông tin về thành viên HĐQT của ROS trong 6 tháng đầu năm 2020
Nguồn: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của ROS

Về hoạt động kinh doanh, sau 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của ROS đạt 893 tỷ đồng, giảm 62% so cùng kỳ và với mức lãi nhỏ giọt trong quý 1, lỗ ròng của Công ở mức 151 tỷ đồng (cùng kỳ báo lãi ròng 69 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 của ROS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của ROS

Duy Na

FILI